Regulamin zajęć i płatności

 1. Organizatorem zajęć jest firma 4elements z siedzibą w Warszawie (ul. Dzieci Warszawy 4/94, 02-495 Warszawa, NIP: 5342406357).
 2. Przed rozpoczęciem zajęć wymagana jest zgoda rodziców na uczęszczanie dziecka do 18 roku życia na naukę pływania. Osoby uczęszczające na zajęcia deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania i przebywania w wodzie.  
 3. Opłata za kurs wnoszona jest z  góry za miesiąc, nie podlega zwrotowi i nie może być przepisana na kolejną edycję. 
 4. Opłatę należy uiścić przed pierwszymi zajęciami w każdym miesiącu rozliczeniowym. W przypadku płatności online rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
 5. Udział w zajęciach możliwy jest po ówczesnym wypełnieniu formularza elektronicznego związanego z akceptacją regulaminu oraz uzupełnieniem danych uczestnika.
 6. Uczestnik kursu ma prawo do odwołania jednych zajęć w miesiącu i odrobienia ich do końca danego semestru. Pozostałe nieobecności w danym miesiącu, niestety nie mogą być odrabiane, ani nie podlegają zwrotowi finansowemu. Wynika to z naszych stałych opłat, które ponosimy również podczas Państwa nieobecności (wynajem torów, opłata instruktorów), a także utrzymaniem ładu w grafiku.
 7. Odwołanie zajęć należy zgłosić mailowo ([email protected]) lub telefonicznie (798 784 748, 798 968 416), najpóźniej do godziny 10:00 w dniu zajęć, które odbywają się od poniedziałku do piątku, oraz do godziny 19:00 w piątki, w celu odwołania zajęć sobotnich, do godziny 19:00 w sobotę – zajęcia niedzielne.
 8. Instruktorzy przejmują odpowiedzialność za kursanta po przyjściu kursanta na miejsce rozpoczęcia zajęć w wyznaczonym czasie lekcji, do momentu zakończonej lekcji. 
 9. Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kursanta w momencie jego wyjścia z lekcji (np. toaleta).
 10. Zapisanie się na kurs zobowiązuje uczestnika do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu zajęć i regulaminu pływalni. 
 11. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego jest zabronione. 
 12. Uczestnicy zobowiązani są do posiadania w czasie zajęć stroju pływackiego przylegającego do ciała i czepka (jeśli jest wymagany na basenie). 
 13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie pływalni zobowiązane są do wypełniania poleceń instruktora. 
 14. Rodzice i opiekunowie dzieci nie mogą przebywać na basenie i w szatniach w czasie prowadzenia zajęć. W wyjątkowych przypadkach (dziecko boi się wody) rodzic może uczestniczyć w pierwszych zajęciach na basenie. 
 15. Za rzeczy pozostawione w szatni, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
 16. W przypadku nie wypełnienia wymogów regulaminu organizator może odmówić przyjęcia uczestników  na zajęcia. 
 17. Uczestnicy zajęć, bądź ich Opiekunowie, wyrażają zgodę na rejestrację oraz publikację zdjęć wykonanych podczas zajęć oraz przetwarzanie danych osobowych przez firmę 4elements (w zw. z art. 23 ust 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osobowych) w celach związanych z działalnością firmy i promocji działalności prowadzonej przez firmę. 
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu. Ewentualne pytania proszę kierować do Organizatora telefonicznie lub przed zajęciami.

Reklamacje

 1. Reklamacje można składać drogą e-mailową: [email protected] lub pocztową: Sandra Siperek 4elements, ul. Dzieci Warszawy 4/94, 02-495 Warszawa.
 2. Termin rozpatrzenia reklamacji to 30 dni.
 3. Reklamacji nie podlegają zajęcia, które odbyły się zgodnie z zachowaniem punktów naszego regulaminu.